Kryolan

Ultrafoundation mini 18
nyanser


Utförande:

Artikelnr: 9006


Beskrivning

Minipalett 18 nyanser. 11ml

Olika utföranden

Ultrafoundation minipalett No.1

ELO   Halvmatt
LO   Halvmatt
DO   Halvmatt
Olive   Halvmatt
NB1   Halvmatt
NB2   Halvmatt
NB3   Halvmatt
NB4   Halvmatt
Shibu   Halvmatt
Tv-white   Halvmatt
OB1   Halvmatt
OB2   Halvmatt
OB3   Halvmatt
OB4   Halvmatt
Alabaster   Halvmatt
Suntone   Halvmatt
Fair   Halvmatt
YH   Halvmatt

Ultrafoundation minipalett No.2

Fair olive   Halvmatt
Orange highlight   Halvmatt
PH   Halvmatt
DG   Halvmatt
PT1   Halvmatt
PT2   Halvmatt
Tv-white   Halvmatt
Alabaster   Halvmatt
Ivory   Halvmatt
SPLO   Halvmatt
Olive   Halvmatt
Deep olive   Halvmatt
Medium olive   Halvmatt
G177   Halvmatt
RUF 3   Halvmatt
White   Halvmatt
FS40   Halvmatt
FS38   Halvmatt

Kryolan

Ultrafoundation mini 18 nyanser


Utförande:

Artikelnr: 9006


Beskrivning

Minipalett 18 nyanser. 11ml

Olika utföranden

Ultrafoundation minipalett No.1

ELO   Halvmatt
LO   Halvmatt
DO   Halvmatt
Olive   Halvmatt
NB1   Halvmatt
NB2   Halvmatt
NB3   Halvmatt
NB4   Halvmatt
Shibu   Halvmatt
Tv-white   Halvmatt
OB1   Halvmatt
OB2   Halvmatt
OB3   Halvmatt
OB4   Halvmatt
Alabaster   Halvmatt
Suntone   Halvmatt
Fair   Halvmatt
YH   Halvmatt

Ultrafoundation minipalett No.2

Fair olive   Halvmatt
Orange highlight   Halvmatt
PH   Halvmatt
DG   Halvmatt
PT1   Halvmatt
PT2   Halvmatt
Tv-white   Halvmatt
Alabaster   Halvmatt
Ivory   Halvmatt
SPLO   Halvmatt
Olive   Halvmatt
Deep olive   Halvmatt
Medium olive   Halvmatt
G177   Halvmatt
RUF 3   Halvmatt
White   Halvmatt
FS40   Halvmatt
FS38   Halvmatt

Kryolan

Ultrafoundation mini 18 nyanser


Utförande:

Artikelnr: 9006

Visat 540 gånger


Beskrivning

Minipalett 18 nyanser. 11ml

Olika utföranden

Ultrafoundation minipalett No.1

ELO   Halvmatt
LO   Halvmatt
DO   Halvmatt
Olive   Halvmatt
NB1   Halvmatt
NB2   Halvmatt
NB3   Halvmatt
NB4   Halvmatt
Shibu   Halvmatt
Tv-white   Halvmatt
OB1   Halvmatt
OB2   Halvmatt
OB3   Halvmatt
OB4   Halvmatt
Alabaster   Halvmatt
Suntone   Halvmatt
Fair   Halvmatt
YH   Halvmatt

Ultrafoundation minipalett No.2

Fair olive   Halvmatt
Orange highlight   Halvmatt
PH   Halvmatt
DG   Halvmatt
PT1   Halvmatt
PT2   Halvmatt
Tv-white   Halvmatt
Alabaster   Halvmatt
Ivory   Halvmatt
SPLO   Halvmatt
Olive   Halvmatt
Deep olive   Halvmatt
Medium olive   Halvmatt
G177   Halvmatt
RUF 3   Halvmatt
White   Halvmatt
FS40   Halvmatt
FS38   Halvmatt